Bhutan går til valg

- Fair valg i et ungt demokrati

I 2008 overgik Bhutan til parlamentarisk demokrati, og landets tredje parlamentsvalg er blevet afholdt i efteråret 2018. I modsætning til en lang række andre yngre demokratier tyder alt på at det har været et fair valg.

En valglov der skiller sig ud

I parlamentet i hovedstaden Thimphu er to partier repræsenteret, men det er ikke et to-parti demokrati som vi kender det fra USA. Da kongen i begyndelsen af dette århundrede udarbejdede valgloven ønskede han at forhindre et uarbejdsdygtigt parlament med mange stridende partier, så derfor indførtes to valgrunder, hvor man i første omgang stemmer på et parti og dermed afgør hvilke to partier der går videre til anden valgrunde, hvor der stemmes på kandidater opstillet af de to vindende partier. Parlamentet kommer på den måde til at repræsentere de to største partier.

En valgkommission skal godkende de opstillede partier efter klare regler, som især har til hensigt at sikre landet mod splittelse. Partierne skal således være bredt funderede, og de skal derfor have medlemmer i alle landets dzongkhags (regioner). For at blive godkendt skal et parti indlevere en liste over mindst 47 kandidater (= antallet af pladser i parlamentet), og derudover må et parti ikke bygge på særinteresser som religion, sprog, etnicitet, køn eller økonomiske interesser, som vi traditionelt har bygget vores partier på i Vesten. Det er derfor svært for udefrakommende at forstå det politiske grundlag for de enkelte partier, og partiprogrammerne har da også en del lighedspunkter. Partierne bygger på Konge, Land og Folk, og begreber som retfærdighed, fællesskab, lykke og solidaritet går igen. Partiernes vision beskrives som en form for velfærdsstat hvor man skaber muligheder for alle og tager hånd om de svageste.

Generelt giver folk udtryk for at deres stemme afgives på baggrund af den tillid de har til partierne og deres ledere, og man stemmer ud fra partiernes manifest og deres langsigtede mål frem for personlige interesser. I de større byer kan spores en vis mistillid til de ”gamle” partier, og mange er glade for at første valgrunde, gav repræsentation til et nyt parti i det kommende parlament.

Bhutans forfatning foreskriver at man skal have en vis erfaringsmæssig ballast for at kunne stille op, så kandidaterne skal være fyldt 25 år, og for at blive valgt til parlamentet skal man mindst have en bachelorgrad. For at være valgbar til de lokale forsamlinger skal man dog blot bestå en test der viser at man ikke er funktionel analfabet. Pensionsalderen for parlamentarikere er 65 år - ligesom for Kongen.

Ved det seneste valg er der blevet bredere muligheder for at brevstemme enten traditionelt pr. brev eller i opstillede mobile brevstemmebokse. Det er en vigtig udvikling, fordi mange vælgere i f.eks. hovedstaden Thimphu er migreret fra og stadig registreret i fjerne landsbyer, som kan ligge et par dages rejse fra deres bopæl. Ved de første valg har folk derfor skulle have fri i flere dage for at rejse til deres hjemegn for at stemme, og det formindsker stemmeprocenten. Ved den netop afholdte første runde nåede valgdeltagelsen 66 procent, hvilket er en stigning på 11 procentpoint i forhold til forrige valg i 2013, og 37 procent af de afgivne stemmer var brevstemmer.

Da valget til Nationalforsamlingen blev udskrevet den 9. august, gik den siddende PDP-regering (Folkets Demokratiske Parti) og premierminister Tshering Tobgay samtidig af, og kongen udnævnte en interim-regering ledet af højesteretspræsident Tshering Wangchuk. Første runde af parlamentsvalget (valg af partier) fandt sted den 15. september, og anden valgrunde, hvor der stemmes på kandidater fra de to kvalificerede partier, afholdes torsdag den 18. oktober.


Vi går til valg

Bhutan er et meget bjergrigt land, men alligevel har man formået at bringe afstemningsfaciliteter ud til meget afsides liggende landsbyer. I Layaområdet med godt 1.100 indbyggere og en god dags vandring fra den nærmeste vej, er der således indrettet et fuldt elektronisk afstemningssted, hvorfra stemmetallet rapporteres til nærmeste provinshovedstad via en app så snart stemmestedet lukker. Nogle vælgere bor dog i så små samfund at det ikke giver mening at sætte stemmefaciliteter op, så 26 vælgere fra landsbyen Esuna i Lunana-området vandrer to dage for at nå til nærmeste afstemningssted. For den rejse godtgør valgkommissionen dem 500 ngultrum (ca. 45 kr.) pr. dag.

Stor opmærksomhed om valget; her besøg hos en familie i landsbyen Laya.


På trods af at der var stor skepsis da kongen indførte demokrati for kun ti år siden, er der i dag stor interesse for valget, og det gælder ikke kun i de større byer, hvor uddannelsesniveauet er højest. I Laya kunne man opleve at folk stod i kø uden for stemmelokalet, og så snart valgstederne lukkede, samledes familierne foran tv-skærmen for at følge indrapporteringen af resultater. Den elektroniske indrapportering gør det muligt at opgøre resultatet allerede samme aften, men den officielle udmelding kommer dog først den følgende formiddag.


Udskiftning af regeringen

Ved dette tredje valg er et tredje parti, DNT, kommet på banen. Resultatet af første runde den 15. september blev at det netop afgåede PDP måtte se sig slået af det tidligere oppositionsparti DPT, Bhutans Lyksalighedsparti, og af DNT, Druk Nyamrup Tshogpa, som blev dannet i 2013. Dermed er den afgåede premierminister Tshering Tobgay ude af spillet for denne gang.

Ved anden valgrunde den 18. oktober fik det nydannede DNT med 64 procent af stemmerne en komfortabel sejr (30 af de 47 parlamentspladser). Valgdeltagelsen nåede en ny rekord med 71,5 procent, hvoraf 51 procent af stemmerne blev afgivet af kvinder, og 36% var poststemmer.

Den kommende premierminister Dr. Lotay Tshering fremhæver at han vil danne en inkluderende regering, som skal arbejde tæt sammen med alle øvrige partier. Desuden vil man lytte til DNTs græsrødder og inddrage deres input i regeringens politik. DNT er det eneste parti der forholdsvist åbent bekender sig til socialismen – eller socialdemokratismen – hvilket ses af deres valgmanifest, som bærer titlen Narrowing the gap; man ønsker at formindske afstanden mellem de dårligst og de bedst stillede inden for især sundhed og uddannelse, og de vil begrænse antallet af eksamener i de mindre klasser. Desuden gik partiet til valg på en mere progressiv beskatningen.

DNT vil snart vælge en ny leder, idet partiets regler ikke tillader et sammenfald af posterne som parti- og regeringsleder.


Kø foran valglokalet i Laya. Foto af Leif Nilsson.


Et fair valg

Folk møder op til afstemningen i deres pæneste tøj, og vigtigheden af at stemme understreges af at afstemningsdagene er officielle helligdage. Butikker og restauranter skal holde lukket, og spil, fest og alkohol er bandlyst.

Der er ikke tegn på direkte valgsvindel, men mellem første og anden valgrunde fremkom der enkelte beskyldninger for at sprede løgne og falske nyheder mellem de to vindende partier. Valgkommissionen tager imidlertid den slags meget alvorligt, og der er allerede givet bøder til støtter af DNT for i en chatgruppe at have spredt rygter om at den vigtige økonomiske støtte fra Indien vil ophøre hvis rivalerne fra DPT vinder næste valgrunde. Afgørelsen indebærer samtidig at en involveret kandidat fra DNT vil få inddraget sin valgbarhed i gentagelsestilfælde.


Et demokrati bliver født

Bhutan er et konstitutionelt demokrati som vores eget, så i dag har Kongen ikke meget formel magt. Det havde hans far derimod. Da Bhutans fjerde konge, Hans Majestæt Jigme Singye Wangchuck, besteg tronen som 16 årig, indså han hurtigt at BNP ikke var det bedste mål for det tilbagestående lands fremtidige udvikling, men udvikling skulle der til. Derfor besluttede den unge konge i begyndelsen af 1970'erne at erstatte opgørelsen af bruttonationalproduktet med det langt mere værdifulde redskab Gross National Happiness (GNH) – bruttonational lykke. Lykkeindekset skulle udvikles til et værktøj der kunne hjælpe med at navigere og styre udviklingen i den rigtige retning; det skulle ikke bare være et tal man kunne glæde sig over eller græde over.

Da kongen havde indført lykke som det styrende element i Bhutans udvikling, begyndte han at indføre reformer som skulle lede til et folkevalgt styre. I befolkningen var der imidlertid stor bekymring for at overlade magten til folkevalgte politikere, så for at skabe tryghed om den fremtidige styreform, sendte Kongen tronfølgeren rundt i landet for at forklare fordelene i selv de fjerneste dele af kongeriget. Et af de bærende argumenter var at de jo ikke kunne være sikre på at have en god konge i al fremtid.

Ved årsskiftet 2006 / 2007 trådte den 50-årige konge tilbage og overlod tronen til sin søn, og samtidig indførte han demokrati.

Befolkningens store tillid til deres konge og frygten for forandringer betød at den første folkevalgte statsminister blev Jigme Yoser Thinley, som også havde ledet regeringen under det enevældige monarki, og hans parti DPT fik 45 af 47 pladser i parlamentet. Ved det følgende valg i 2013 tippede balancen dog, så oppositionspartiet PDP nu opnåede 35 pladser, og DPT måtte nøjes med 12.


Bhutans første tre regeringer

De tre første parlamentsvalg i Bhutan har bragt tre forskellige partier til magten:

  • 2008 - 2013: DPT (96%), statsminister Jigme Yoser Thinley.
  • 2013 - 2018: PDP (74%), statsminister Tshering Tobgay.
  • 2018 - 2023: DNT (64%), statsminister Dr. Lotay Tshering.

  • Yderligere information om valget i Bhutan

    Kuensel Online